Od pondělí 22. listopadu musíte testovat neočkované zaměstnance
22. 11. 2021

Ode dneška musí zaměstnavatelé opět testovat své zaměstnance na covid-19 – konkrétně ty, kteří nemají platný certifikát o dokončeném očkování ani za posledních 180 dnů neprodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19. Každý takový zaměstnanec je povinen podstoupit test jednou týdně s tím, že poprvé musí být otestován nejpozději 29. listopadu.

K testování lze použít rychlý antigenní test (RAT) provedený poskytovatelem zdravotnických služeb nebo laickou osobou (samotest). Zaměstnanci se také mohou nechat otestovat mimo zaměstnání na oficiálním testovacím místě (PCR nebo RAT testem), v takovém případě to však musí zaměstnavateli prokázat. O provedených testech je zaměstnavatel (respektive OSVČ) povinen vést evidenci s datem testování a jménem testované osoby. Pokud zaměstnanec odmítne podstoupit test, musí na pracovišti nosit respirátor, udržovat od ostatních osob odstup 1,5 metru a stravovat se odděleně. Zaměstnavatel má zároveň povinnost oznámit takovou skutečnost krajské hygienické stanici. V případě, že je provedený test pozitivní, musí to zaměstnanec neprodleně ohlásit zaměstnavateli a opustit pracoviště. Jestliže test nebyl proveden poskytovatelem zdravotnických služeb, kontaktuje zaměstnanec svého registrujícího lékaře a podstoupí konfirmační PCR test. Nepřítomnost zaměstnance do doby provedení konfirmačního testu je brána jako překážka v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci za ni náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Povinné testování se pochopitelně nevztahuje na zaměstnance, kteří se na svém pracovišti nesetkávají s jinými osobami, a na zaměstnance pracující z domova.

JsemHRdopráce.czNenašli jste téma,
které vás zajímá?

Neváhejte a obraťte se na nás s jakýmkoliv dotazem. Naši odborníci vám rádi odpoví.

Buďte HR do práce!