DOTAZ: Nárok na dovolenou zaměstnankyně na rodičovské, která dala výpověď

Jaký nárok na dovolenou má zaměstnankyně, která je teď na rodičovské dovolené a místo nástupu do práce nám dala k 31.11.2023 výpověď? Já si myslím, že nemá nárok na žádnou dovolenou, ale ráda bych si to ověřila, protože do výpovědi napsala, že chce proplatit veškerý nárok dovolené, který má.

DOTAZ: Odmítnutí zaměstnance vykonávat novou náplň práce

Vedoucího výroby chce firma proškolit a nechat sledovat revize jednotlivých zařízeních, co mají ve výrobě, z důvodu nových požadavků na ISO. Výše uvedený zaměstnanec nechce přijmout novou práci. Může firma takovému zaměstnanci udělit výtku za porušení pracovní kázně a v případě, že opakovaně nepřijme tuto práci, tak rozvázat pracovní poměr?

V pracovní smlouvě máme druh práce specifikovaný takto:

Článek 2 - Druh práce

Zaměstnanec se zavazuje pro zaměstnavatele vykonávat činnost vedoucí výroby rozvaděčů.  Pracovník bude v rámci uvedeného druhu práce vykonávat veškeré práce, jakož i provádět činnosti, které s těmito pracemi a s předmětem činnosti zaměstnavatele bezprostředně souvisejí. Bližší specifikace pracovní náplně bude stanovena popisem pracovní činnosti a nadřízeným zaměstnancem. Popis pracovního místa je definován v OS 050 se kterou je povinen se zaměstnanec seznámit v rámci úvodního zaškolení.

část OS 050

Vedoucí výroby rozvaděčů řídí a organizuje činnost přímo podřízených pracovníků a zabezpečuje jejich prostřednictvím výkon činnosti svěřeného úseku tak, aby byl v souladu s příslušnými plány a záměry společnosti, zabezpečuje řádný chod výroby.

DOTAZ: Příplatky za práci přesčas u DPP a DPČ po novele zákoníku práce

Dobrý den, v souladu s novinkami v pracovním právu od 1. 10. 2023 bych se chtěla zeptat na příplatky za práci přesčas u dohod o pracovní činnosti a provedení práce. Podle nového znění tedy „dohodářům“ příplatky náleží ve výši 25% a při práci o víkendu 10% +25% pokud bude směna zároveň přesčasem?

Příklad:
V dohodě o provedení práce bude uveden rozsah pracovní doby 20h/ týden.

a) Zaměstnanec odpracuje např. 10 hodin, protože mu na 20h/ týden zaměstnavatel nenaplánuje směny. Má zaměstnanec nárok uplatnit překážku v práci na straně zaměstnavatele?

b) Pokud by naopak zaměstnanec odpracoval 40h/týden dle naplánovaných směn. Má nárok zaměstnanec na příplatek za práci přesčas?

DOTAZ: Žádost o neplacené volno po zaslání vytýkacího dopisu

Mám dotaz ohledně neomluvené absence a neplaceného volna. Máme zaměstnance, který měl neomluvenou absenci a na základě ní dostal vytýkací dopis. Nemá již nárok na dovolenou. Jelikož chceme dát zaměstnanci druhou šanci, poskytli bychom mu ne tuto absenci neplacené volno. O neplacené volno se žádá předem. Lze udělit neplacené volno zpětně i po vytýkacím dopisu?

DOTAZ: Poskytování mobilního telefonu pro pracovní i soukromé účely

Dobrý den, můj dotaz se týká poskytování mobilního telefonu pro pracovní i pro soukromé účely. Vedoucí zaměstnanci jsou vybaveni mobilním telefonem do limitu 5.000 včetně DPH. Pokud mají zájem o dražší mobilní telefon, musí uhradit částku, která tento limit převyšuje. Pokud obdrží firma vzhledem k počtu objednávek jeden přístroj zdarma, jehož běžná skutečná referenční cena odpovídá částce 10.000 vč. DPH. Může firma srazit zaměstnanci (s jeho souhlasem..) částku, která převyšuje stanovený limit, i když de-facto za mobilní přístroj nic nezaplatila?

Pokud ano, vychází se z částky skutečné obchodní referenční ceny včetně DPH nebo bez DPH?

DOTAZ: Srážky ze mzdy v případě insolvence zaměstnance

Dobrý den,

pracoval u nás zaměstnanec, který měl několik exekucí a mzda mu byla vyplácena v hotovosti. Požádal si poté o insolvenci a v průběhu jejího řešení jsme se zaměstnancem rozvázali pracovní poměr. Deponované částky, které mezitím odcházely insolvenčímu správci se nám cca po půl roce od rozvázání pracovního poměru vrátily na účet s tím, že oddlužení nebylo schváleno.

Jakým způsobem teď postupovat? Mám obeslat všechny exekutory a rozdělit nějakým způsobem částku, která nám dorazila na účet? Nebo si vybrat jednoho a domluvit se s ním?

Děkuji za odpověď.

DOTAZ: Krácení nemocenských dávek v případě pracovní neschopnosti zaměstnance z důvodu zneužití návykové látky

Obdrželi jsme elektronickou neschopenku našeho zaměstnance, na níž bylo od lékaře zaškrtnuto „pracovní úraz – NE, úraz zaviněný jinou osobou – NE, požití alkoholu nebo zneužití omamných nebo psychotropních látek – ANO“. Jak máme v tomto případě postupovat? Co pro nás jako zaměstnavatele z tohoto údaje vyplývá? Máme povinnost v prvních 14 dnech nějakým způsobem krátit nemocenské dávky, které zaměstnanci proplácíme, nebo je to případně na našem rozhodnutí? A nebo dávky krátit vůbec nemůžeme? Pokud dávky krátíme, tak v jaké výši? Musíme mít toto krácení zanesené v nějakém vnitřním předpise, směrnicích nebo kolektivní smlouvě? Pokud toto v žádných vnitřních předpisech nemáme, co z toho pro nás vyplývá (např. není možnost krátit nemocenskou, když to není uvedeno v žádných vnitřních předpisech)? Musíme toto nějakým způsobem řešit v součinnosti s ČSSZ? Jak postupovat v případě, pokud je od lékaře zaškrtnuto nejen „alkohol ANO“, ale i „pracovní nebo nepracovní úraz ANO“? Můžeme informaci, že byl v neschopence zaškrtnut alkohol, sdělit vedoucímu tohoto zaměstnance? Nepodléhá tento údaj GDPR?

DOTAZ: Má člen představenstva nárok na stravenkový paušál?

Člen představenstva má uzavřenou smlouvu u výkonu funkce bez zmínky o docházce a čerpání dovolené. Máme ve smlouvě zmíněné i benefity. Jedním z benefitů by měl být teď nově i stravenkový paušál, na který jsme od ledna 2023 přešli. Je to v tomto případě možné?

DOTAZ: Otisk prstu v docházkovém systému vs. GDPR

Naše firma používá docházkový systém, kde je možné použít k evidenci pracovní doby otisky prstů (odchody, příchody do zaměstnání, pohyb po firmě, otisky otevírají i průchody do jednotlivých oddělení). Poskytnutí otisků je zcela dobrovolné, někteří zaměstnanci je poskytli, někteří používají k evidenci pracovní doby a průchodům čipy. Firma, která nám docházkový systém poskytuje se zaručuje tím, že otisky zaměstnance se převedou na číslový kód a my jako zaměstnavatel již nemáme k otiskům přístup. Musíme mít písemný souhlas zaměstnance s poskytnutím otisků a jak by takový souhlas měl vypadat?

JsemHRdopráce.czNenašli jste téma,
které vás zajímá?

Neváhejte a obraťte se na nás s jakýmkoliv dotazem. Naši odborníci vám rádi odpoví.

Buďte HR do práce!