DOTAZ: Prodloužení dohody o provedení práce (DPP)

Máme brigádníka na DPP, který u nás pracuje cca 2 měsíce a zatím odpracoval pouze pár hodin. Předpokládali jsme, že půjdou pouze o dočasnou výpomoc, ale nakonec jsme pro něj našli více práce, která však stále spadá do pracovní pozice, kterou má uvedenou ve smlouvě. Můžeme jeho DPP smlouvu libovolně prodloužit např do konce roku pomocí sepsaného dodatku ke smlouvě? Samozřejmě bereme zřetel na max. počet odpracovaných hodin, který je 300h/rok.

DOTAZ: Podpis dodatku ke smlouvě po nabytí účinnosti

Pokud zaměstnavatel předává zaměstnanci dodatek k pracovní smlouvě, např. účinný k 1.1.2024, zaměstnavatel podepíše a předá nejpozději k tomuto datu a zaměstnanec podepíše např. až 15.1.2024, je to platné nebo zde musí být i ze strany zaměstnance datum nejdéle ke dni účinnosti?

DOTAZ: Použití benefičních karet zaměstnanci na přelomu roku 2023/2024

Zaměstnanecký benefit - našim zaměstnancům posílá zaměstnavatel na kartu Benefit Plus 500 Kč měsíčně + roční odměna (vyplacena ve výplatě za 11/2023). Celková částka za zaměstnance je společnosti Benefit Plus hrazena měsíčně fakturou. Zaměstnanci si touto kartou hradí dovolenou, volnočasové aktivity, léky, .... Od 1.1.2024 je stanoven limit do 21 983 Kč, který je osvobozen od daně a sociálního a zdravotního pojištění. Jak se bude postupovat u zaměstnanců, kteří celý rok 2023 si z karty Benefit Plus nic neplatili a částku za rok 2023 chtějí použít nyní v 01/2024 na nákup dovolené, permanentky nebo nákup brýlí. Bude se tato částka započítávat do limitu, který byl stanoven pro rok 2024?

DOTAZ: Přechod z jednosměnného provozu na dvousměnný

Mám dotaz ohledně dvousměnného provozu a počtu hodin. Zaměstnanci mají v této chvíli v pracovní smlouvě jednosměnný provoz (8hodin/den – 8 hodin+ půl hodiny neplacená přestávka na oběd, 40 hod/týden). Teď chceme, aby zaměstnanci chodili na ranní (6:00-14:30) a odpolední (14:00-22:30)-tzn. dvousměnný pracovní režim, rovnoměrné rozvržení pracovní doby. Je to takto v pořádku, když se jim dodatkem změní úprava pracovní doby? Všude je totiž napsáno, že dvousměnný provoz je 38,75 hodin, to co my však chceme je 40 hodinový úvazek.

Je potřeba zaměstnance poslat na lékařské prohlídky, když se změní pracovní režim na dvousměnný?

DOTAZ: Nárok na dovolenou zaměstnankyně na rodičovské, která dala výpověď

Jaký nárok na dovolenou má zaměstnankyně, která je teď na rodičovské dovolené a místo nástupu do práce nám dala k 31.11.2023 výpověď? Já si myslím, že nemá nárok na žádnou dovolenou, ale ráda bych si to ověřila, protože do výpovědi napsala, že chce proplatit veškerý nárok dovolené, který má.

DOTAZ: Odmítnutí zaměstnance vykonávat novou náplň práce

Vedoucího výroby chce firma proškolit a nechat sledovat revize jednotlivých zařízeních, co mají ve výrobě, z důvodu nových požadavků na ISO. Výše uvedený zaměstnanec nechce přijmout novou práci. Může firma takovému zaměstnanci udělit výtku za porušení pracovní kázně a v případě, že opakovaně nepřijme tuto práci, tak rozvázat pracovní poměr?

V pracovní smlouvě máme druh práce specifikovaný takto:

Článek 2 - Druh práce

Zaměstnanec se zavazuje pro zaměstnavatele vykonávat činnost vedoucí výroby rozvaděčů.  Pracovník bude v rámci uvedeného druhu práce vykonávat veškeré práce, jakož i provádět činnosti, které s těmito pracemi a s předmětem činnosti zaměstnavatele bezprostředně souvisejí. Bližší specifikace pracovní náplně bude stanovena popisem pracovní činnosti a nadřízeným zaměstnancem. Popis pracovního místa je definován v OS 050 se kterou je povinen se zaměstnanec seznámit v rámci úvodního zaškolení.

část OS 050

Vedoucí výroby rozvaděčů řídí a organizuje činnost přímo podřízených pracovníků a zabezpečuje jejich prostřednictvím výkon činnosti svěřeného úseku tak, aby byl v souladu s příslušnými plány a záměry společnosti, zabezpečuje řádný chod výroby.

DOTAZ: Příplatky za práci přesčas u DPP a DPČ po novele zákoníku práce

Dobrý den, v souladu s novinkami v pracovním právu od 1. 10. 2023 bych se chtěla zeptat na příplatky za práci přesčas u dohod o pracovní činnosti a provedení práce. Podle nového znění tedy „dohodářům“ příplatky náleží ve výši 25% a při práci o víkendu 10% +25% pokud bude směna zároveň přesčasem?

Příklad:
V dohodě o provedení práce bude uveden rozsah pracovní doby 20h/ týden.

a) Zaměstnanec odpracuje např. 10 hodin, protože mu na 20h/ týden zaměstnavatel nenaplánuje směny. Má zaměstnanec nárok uplatnit překážku v práci na straně zaměstnavatele?

b) Pokud by naopak zaměstnanec odpracoval 40h/týden dle naplánovaných směn. Má nárok zaměstnanec na příplatek za práci přesčas?

DOTAZ: Žádost o neplacené volno po zaslání vytýkacího dopisu

Mám dotaz ohledně neomluvené absence a neplaceného volna. Máme zaměstnance, který měl neomluvenou absenci a na základě ní dostal vytýkací dopis. Nemá již nárok na dovolenou. Jelikož chceme dát zaměstnanci druhou šanci, poskytli bychom mu ne tuto absenci neplacené volno. O neplacené volno se žádá předem. Lze udělit neplacené volno zpětně i po vytýkacím dopisu?

JsemHRdopráce.czNenašli jste téma,
které vás zajímá?

Neváhejte a obraťte se na nás s jakýmkoliv dotazem. Naši odborníci vám rádi odpoví.

Buďte HR do práce!