DOTAZ: Krácení nemocenských dávek v případě pracovní neschopnosti zaměstnance z důvodu zneužití návykové látky

Obdrželi jsme elektronickou neschopenku našeho zaměstnance, na níž bylo od lékaře zaškrtnuto „pracovní úraz – NE, úraz zaviněný jinou osobou – NE, požití alkoholu nebo zneužití omamných nebo psychotropních látek – ANO“. Jak máme v tomto případě postupovat? Co pro nás jako zaměstnavatele z tohoto údaje vyplývá? Máme povinnost v prvních 14 dnech nějakým způsobem krátit nemocenské dávky, které zaměstnanci proplácíme, nebo je to případně na našem rozhodnutí? A nebo dávky krátit vůbec nemůžeme? Pokud dávky krátíme, tak v jaké výši? Musíme mít toto krácení zanesené v nějakém vnitřním předpise, směrnicích nebo kolektivní smlouvě? Pokud toto v žádných vnitřních předpisech nemáme, co z toho pro nás vyplývá (např. není možnost krátit nemocenskou, když to není uvedeno v žádných vnitřních předpisech)? Musíme toto nějakým způsobem řešit v součinnosti s ČSSZ? Jak postupovat v případě, pokud je od lékaře zaškrtnuto nejen „alkohol ANO“, ale i „pracovní nebo nepracovní úraz ANO“? Můžeme informaci, že byl v neschopence zaškrtnut alkohol, sdělit vedoucímu tohoto zaměstnance? Nepodléhá tento údaj GDPR?

DOTAZ: Má člen představenstva nárok na stravenkový paušál?

Člen představenstva má uzavřenou smlouvu u výkonu funkce bez zmínky o docházce a čerpání dovolené. Máme ve smlouvě zmíněné i benefity. Jedním z benefitů by měl být teď nově i stravenkový paušál, na který jsme od ledna 2023 přešli. Je to v tomto případě možné?

DOTAZ: Otisk prstu v docházkovém systému vs. GDPR

Naše firma používá docházkový systém, kde je možné použít k evidenci pracovní doby otisky prstů (odchody, příchody do zaměstnání, pohyb po firmě, otisky otevírají i průchody do jednotlivých oddělení). Poskytnutí otisků je zcela dobrovolné, někteří zaměstnanci je poskytli, někteří používají k evidenci pracovní doby a průchodům čipy. Firma, která nám docházkový systém poskytuje se zaručuje tím, že otisky zaměstnance se převedou na číslový kód a my jako zaměstnavatel již nemáme k otiskům přístup. Musíme mít písemný souhlas zaměstnance s poskytnutím otisků a jak by takový souhlas měl vypadat?

DOTAZ: Sleva na dani u Ukrajince studenta

Ukrajinský student zaměstnán na DPP = strpěn na území – lze uplatnit při podpisu Prohlášení poplatníka daně z příjmu nejen základní slevu na poplatníka i slevu na studenta?

DOTAZ: Návrat z rodičovské dovolené a nárok na odstupné

Zaměstnankyně požádala o prodloužení rodičovské dovolené do 4 let věku dítěte. Jako zaměstnavatel jsme ji vyhověli. Na práci, kterou měla po návratu vykonávat, jsme přijali jiného zaměstnance. Dle zákona zaměstnavatel není povinen místo dále držet. Pokud se tedy po 4 letech bude chtít vrátit a my pro ni jiné místo mít nebudeme, má nárok na odstupné nebo ne?

DOTAZ: Jak poznat švarcsystém?

Jáké jsou postihy a kontroly „švarcsystému". Máme pro tento rok nasmlouváno více zakázek, které nebudeme schopni pokrýt naší kapacitou. Jednáme proto s řemeslníky, kteří pracují na živnostenský list a máme zájem o tuto spolupráci na období cca půl roku, možná i déle. Jedná se o živnostníky, kdy každý z nich bude za dané období a zakázku fakturovat předem dohodnutou smluvní cenu. Tito řemeslníci disponují vlastním vybavením, nářadím apod. Pro naši firmu budou mít pouze za úkol zrealizovat zadané dílo v dohodnuté ceně, termínu a kvalitě. Chci se zeptat, zda se nedopustím nezákonného jednání.

JsemHRdopráce.czNenašli jste téma,
které vás zajímá?

Neváhejte a obraťte se na nás s jakýmkoliv dotazem. Naši odborníci vám rádi odpoví.

Buďte HR do práce!