VOZOR: Žádost o náhradu mzdy v souvislosti s účastí na volbách

Pokud zaměstnanec vykonává v rámci voleb funkci člena okrskové volební komise, má mimo jiné nárok na pracovní nebo služební volno po nezbytnou dobu a zároveň na náhradu mzdy, platu, služebního příjmu nebo odměny ve výši průměrného výdělku. Tuto náhradu vyplácí zaměstnanci zaměstnavatel. Pokud však překážka v práci, za kterou je náhrada vyplácena, spočívá v obecném zájmu, je příslušná právnická nebo fyzická osoba, pro kterou je zaměstnanec uvolněn, povinna zaměstnavatele v rozsahu vyplacené náhrady refundovat.

VZOR: Smlouva o výkonu funkce

Máte správně ošetřený vztah mezi společností a jejími jednateli aktuální smlouvou o výkonu funkce? Po novele zákona o obchodních korporacích je třeba některé body upravit. Přinášíme vzor smlouvy, který si můžete upravit dle vašich potřeb.

VZOR: Dohoda o odvolání a vzdání se pracovního místa

Se zaměstnanci na vedoucích pozicích můžete uzavřít dohodu o tom, že se své pozice mohou vzdát, nebo naopak vy můžete zaměstnance z vedoucí pozice odvolat. Dodržení písemné formy sice není povinné, rozhodně to ale doporučujeme. Bez platné dohody totiž nelze oprávnění zaměstnavatele odvolat zaměstnance ani oprávnění zaměstnance vzdát se svého pracovního místa aplikovat.

VZOR: Cestovní příkaz

Vysíláte své zaměstnance na pracovní cesty? Nezapomínejte na vyplnění cesťáku. Tento dokument je doklad o tom, že se zaměstnanec na pracovní cestě nacházel, což je nezbytné z hlediska vyplácení cestovních náhrad či stravného.

VZOR: Žádost o převedení dovolené do dalšího roku

Letos poprvé můžete zaměstnanci legálně převést část dovolené za kalendářní rok do roku dalšího. Lze tak ovšem učinit pouze na základě písemné žádosti zaměstnance. Přinášíme vzor této žádosti, který můžete ihned využít.

VZOR: Dotazník spokojenosti zaměstnanců

Pracujete při úpravách motivačního systému a plánování rozvoje s názory zaměstnanců? Nejste si jisti, jak otázky formulovat, abyste získali potřebné informace? Inspirujte se naším dotazníkem spokojenosti.

JsemHRdopráce.czNenašli jste téma,
které vás zajímá?

Neváhejte a obraťte se na nás s jakýmkoliv dotazem. Naši odborníci vám rádi odpoví.

Buďte HR do práce!