VZOR: Vnitřní předpis o pružné pracovní době

Přemýšlíte o zavedení pružné pracovní doby? Její pravidla je nutné stanovit vnitřním předpisem. Postupujte správně díky vzoru směrnice.

TIP: Nezapomeňte také, že se pružné rozvržení pracovní doby neuplatní při pracovní cestě, při nutnosti zabezpečení naléhavého pracovního úkolu ve směně, jejíž začátek a konec je pevně stanoven, brání-li jejímu uplatnění vážné provozní důvody, v době dočasné pracovní neschopnosti, karantény či ošetřování člena rodiny a v dalších případech určených zaměstnavatelem.

VZOR: Informování o kontrole elektronické pošty zaměstnance

Zejména v souvislosti s home office může ze strany zaměstnavatele vzniknout potřeba kontrolovat zaměstnancům elektronickou poštu. Nezapomeňte však nejdříve získat zaměstnancův souhlas. Přinášíme vzor, který pro to můžete ihned využít.

VZOR: Souhlas s nepřítomností zaměstnance po dobu poskytování dlouhodobé péče

Pokud zaměstnanci vznikne překážka v práci, je o tom povinen zaměstnavatele informovat. Stejně tomu tak je i v případě poskytování dlouhodobé péče. Víte však, že od 30. 7. 2020 nemůžete zaměstnance omluvit pouze z vážných provozních důvodů? Vzor souhlasu a seznam skutečností, které musí zaměstnanec dokázat si stáhněte níže.

VZOR: Vnitřní předpis o dechové zkoušce na alkohol

Mezi povinnosti zaměstnanců patří nepožívat alkoholické nápoje na pracovištích zaměstnavatele v pracovní době ani pod jejich vlivem na pracoviště vstupovat. Dodržování tohoto zákazu může zaměstnavatel kontrolovat, doporučujeme však pravidla pro testování zaměstnanců mít stanovena písemně ve vnitřním předpisu.

JsemHRdopráce.czNenašli jste téma,
které vás zajímá?

Neváhejte a obraťte se na nás s jakýmkoliv dotazem. Naši odborníci vám rádi odpoví.

Buďte HR do práce!