Základní informace pro vysílání zaměstnanců

Na co všechno musíte před vysláním zaměstnance myslet a co všechno zjistit? Do jakých zákonů se podívat? Přinášíme i užitečné odkazy, na kterých naleznete praktické informace.

VZOR: Oznámení o čerpání otcovské

Bude váš zaměstnanec novopečeným tatínkem? Nyní může čerpat otcovskou až 2 týdny. Uložte si vzor žádosti, na základě které můžete dát zaměstnanci volno.

VZOR: konkurenční doložka

Podle nejvyššího soudu bylo doposud odstoupení od konkurenční doložky ze strany zaměstnavatele bez uvedení důvodu nemožné. To však bylo nyní označeno za protiústavní a vy si odteď můžete v konkurenční doložce sjednat, že nemusíte důvod dokládat. Stáhněte si aktuální vzor.

VZOR: Výpověď z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď, který dlouhodobé pozbyl zdravotní způsobilost k výkonu práce z důvodu pracovního úrazu, nemocí z povolání či ohrožení nemocí z povolání. Pozor, k rozvazování pracovního poměru byste neměli přistupovat, aniž by měli k dispozici řádný a úplný lékařský posudek. Zaměstnavatel totiž není schopen sám prověřit, zda zaměstnanec je či není způsobilý k výkonu práce – je vždy odkázán na posudkovou činnost poskytovatele pracovnělékařských služeb.

VZOR: Oznámení jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele

Když je zaměstnanec připraven a schopen konat práci, ale zaměstnavatel mu jí nepřidělí z jiného důvodu, než kvůli prostoji nebo nepříznivým povětrnostním vlivům, jedná se o tzv. jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele. Nejde-li o zvláštní případ, jako je částečná nezaměstnanost, je zaměstnavatel v tomto případě povinen zaplatit zaměstnancům za dobu, kdy nepracují, náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku. Příkladem jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele může být špatně provedená organizační změna nebo rekonstrukce objektu zaměstnavatele.

VZOR: Poskytnutí pracovního volna vedoucímu tábora pro děti a mládež

Letos poprvé jsou zaměstnavatelé povinni zaměstnanci poskytnout pracovní volno až na 3 týdny, pokud jede jako vedoucí na dětský tábor. Náleží mu náhrada mzdy za celou dobu? Jaké musí splnit podmínky, aby mu byla přiznána? Přinášíme vzor žádosti s praktickým komentářem.

Vnitřní předpis o dovolené podle nových pravidel

Aktualizovali jste již vaši interní směrnici k dovolené? Jaká ustanovení musíte změnit a je v ní nutné uvést nový přepočet na hodiny? Stáhněte si aktuální vzor včetně komentářů, jak pravidla aplikovat ve vaší praxi.

JsemHRdopráce.czNenašli jste téma,
které vás zajímá?

Neváhejte a obraťte se na nás s jakýmkoliv dotazem. Naši odborníci vám rádi odpoví.

Buďte HR do práce!