Velký přehled změn od 1. 1. 2022
20. 12. 2021

Začátek roku je vždy spojen s pravidelnými změnami částek, se kterými musíte ve své praxi počítat. Co všechno by vám nemělo uniknout?

Sazby minimální a zaručené mzdy

Pro rok 2022 budou novelou nařízení vlády č. 567/2006 Sb. zvýšeny sazby minimální mzdy na 16 200 Kč za mě­síc, nebo 96,40 Kč za hodinu. V návaznosti na zvýšení minimální mzdy dojde i ke zvýšení sazeb zaruče­né mzdy (viz tabulku).

SAZBY ZARUČENÉ MZDY V ROCE 2022

Skupina pracíNejnižší úroveň v Kč za hodinuNejnižší úroveň v Kč za měsíc
1.96,4016 200
2.106,5017 900
3.117,5019 700
4.129,8021 800
5.143,3024 100
6.158,2026 600
7.174,7029 400
8.192,8032 400


Základní nezabavitelná částka při provádění srážek ze mzdy

K 1. 1. 2022 dochází také ke zvýšení nezabavitelné částky na osobu zaměstnance, rozhodné pro účely výpočtu maximální výše srážek ze mzdy. Pokud v navrhovaném znění projde nařízení vlády stanovící normativní náklady na bydlení jednotlivce a zároveň se nezmění částka životního minima, bude nezabavitelná částka na osobu zaměstnance od 1. 1. 2022 činit 10 659 Kč. Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu by potom měla činit 3 553 Kč. Částka, nad niž lze zaměstnanci srazit zbytek mzdy bez omezení, by od 1. 1. 2022 za výše uvedených předpokladů měla činit 21 318 Kč.

Redukční hranice pro výpočet náhrady v prvních 14 dnech DPN

Pro rok 2022 byly aktuální sazby redukčních hranic vyhlášeny ve sděle­ní č. 380/2021 Sb. Hodinové výše re­dukčních hranic, jež se používají pro úpravu průměrného výdělku v pra­covněprávních vztazích, činí:

1. 227,15 Kč – započítává se 90 %;

2. 340,55 Kč – započítává se 60 %;

3. 681,10 Kč – započítává se 30 %.

Stravné při tuzemských pracovních cestách

Minimální sazby stravného při tuzem­ské pracovní cestě jsou stanovovány prováděcí vyhláškou vydávanou vždy k 1. lednu. Legislativní proces směřují­cí k přijetí vyhlášky pro rok 2022 nebyl dosud ukončen. V případě přijetí ná­vrhu, který byl zaslán do připomínko­vého řízení, budou mít zaměstnanci při tuzemských pracovních cestách v roce 2022 právo nejméně na:

 • 98 Kč, pokud pracovní cesta trvala 5 až 12 hodin;
 • 148 Kč, pokud pracovní cesta trvala 12 až 18 hodin;
 • 232 Kč, pokud pracovní cesta trvala déle než 18 hodin.

Podle daňo­vých předpisů platí, že předmětem daně z příjmu na straně zaměstnance nejsou náhrady cestovních výdajů jen do maximální výše stanovené zákoníkem práce pro zaměstnavatele nepod­nikatelské sféry. Pro tyto zaměstnava­tele jsou navrhovány sazby stravného v rozpětí:

 • 98 až 116 Kč (5 až 12 hodin);
 • 148 až 178 Kč (12 až 18 hodin);
 • 232 až 278 Kč (nad 18 hodin).

Nejvyšší přípustná výše stravného pro stravenkový paušál

Od daně z příjmů je na straně zaměstnan­ce osvobozen peněžitý příspěvek po­skytovaný zaměstnavatelem na stra­vování za jednu směnu do výše 70 % horní hranice stravného, které lze po­skytnout zaměstnancům odměňova­ným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Budou-li pro rok 2022 potvrzeny výše uvedené navrhované sazby, bude maximální výše daňově výhodného stravenkového paušálu či­nit 81,20 Kč.

Náhrada jízdních výdajů při použití vlastního vozidla

Výše základní náhrady se stanoví paušální sazbou. Pro rok 2021 byla stanovena minimální výše základní náhrady na 4,40 Kč za 1 km ujetý osobním silničním motorovým vozi­dlem. Pro rok 2022 se navrhuje zvýše­ní této sazby na 4,70 Kč. Pokud zaměstnanec neprokáže cenu pohonné hmoty (např. účtenkou), vyjde zaměstnavatel z průměrné ceny pří­slušné pohonné hmoty stanovené vyhláškou.

Pro rok 2022 se za průměrné ceny pohonných hmot navrhují částky:

 • 35,60 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů;
 • 38,80 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů;
 • 34,30 Kč za 1 litr motorové nafty;
 • 5,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

Stravné při zahraniční pracovní cestě

Vyhláška, jež stanoví sazby zahra­ničního stravného pro rok 2022, neby­la ještě vydána. Návrh vyhlášky zasla­ný do připomínkového řízení počítá pro rok 2022 se zvýšením sazeb zahra­ničního stravného pro několik zemí, a to například pro:

 • Francii (z 45 na 50 EUR);
 • Chorvatsko (z 35 na 40 EUR);
 • Lichtenštejnsko (z 60 na 65 CHF);
 • Gruzii (z 35 na 40 EUR);
 • Maďarsko (z 35 na 40 EUR);
 • Pákistán (z 35 na 40 EUR);
 • Rumunsko (z 35 na 40 EUR).
JsemHRdopráce.czNenašli jste téma,
které vás zajímá?

Neváhejte a obraťte se na nás s jakýmkoliv dotazem. Naši odborníci vám rádi odpoví.

Buďte HR do práce!