DOTAZ: Podpis dodatku ke smlouvě po nabytí účinnosti
26. 4. 2024

Pokud zaměstnavatel předává zaměstnanci dodatek k pracovní smlouvě, např. účinný k 1.1.2024, zaměstnavatel podepíše a předá nejpozději k tomuto datu a zaměstnanec podepíše např. až 15.1.2024, je to platné nebo zde musí být i ze strany zaměstnance datum nejdéle ke dni účinnosti?

Pro pokračování je nutné se přihlásit.