VZOR: Výpověď zaměstnanci kvůli nesplňování předpokladů pro výkon práce

Stáhněte si vzor výpovědi z pracovního poměru dané zaměstnanci, který nesplňuje předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce.