VZOR: Náhrada škody vzniklá nesplněním povinnosti k jejímu odvrácení
26. 5. 2021

Jestliže zaměstnanec zjistí, že zaměstnavateli hrozí škoda a k jejímu odvrácení je neodkladně třeba zákroku, je povinen zakročit. Tuto povinnost nemá, pouze pokud mu v jejím uskutečnění brání důležitá okolnost nebo jestliže by tím vystavil ohrožení sebe nebo jiné osoby.

Jestliže zaměstnanec svou zakročovací povinnost nesplní, může zaměstnavatel požadovat, aby se podílel na náhradě vzniklé škody. Při určování rozsahu škody musí zaměstnavatel přihlížet k okolnostem případu, jakož i k okolnostem, které bránily splnění zakročovací povinnosti, a k významu škody pro zaměstnavatele. Výše náhrady škody nesmí přesáhnout trojnásobek průměrného výdělku zaměstnance.

Zaměstnavatel je povinen se zaměstnancem výši požadované škody projednat a písemně mu ji oznámit zpravidla nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy bylo zjištěno, že škoda vznikla. V ideálním případě by toto projednání mělo směřovat k tomu, že zaměstnanec škodu uzná a bude uzavřena dohoda o způsobu náhrady škody.

Pro pokračování je nutné se přihlásit.
JsemHRdopráce.czNenašli jste téma,
které vás zajímá?

Neváhejte a obraťte se na nás s jakýmkoliv dotazem. Naši odborníci vám rádi odpoví.

Buďte HR do práce!