DOTAZ: Odmítnutí zaměstnance vykonávat novou náplň práce
2. 11. 2023

Vedoucího výroby chce firma proškolit a nechat sledovat revize jednotlivých zařízeních, co mají ve výrobě, z důvodu nových požadavků na ISO. Výše uvedený zaměstnanec nechce přijmout novou práci. Může firma takovému zaměstnanci udělit výtku za porušení pracovní kázně a v případě, že opakovaně nepřijme tuto práci, tak rozvázat pracovní poměr?

V pracovní smlouvě máme druh práce specifikovaný takto:

Článek 2 - Druh práce

Zaměstnanec se zavazuje pro zaměstnavatele vykonávat činnost vedoucí výroby rozvaděčů.  Pracovník bude v rámci uvedeného druhu práce vykonávat veškeré práce, jakož i provádět činnosti, které s těmito pracemi a s předmětem činnosti zaměstnavatele bezprostředně souvisejí. Bližší specifikace pracovní náplně bude stanovena popisem pracovní činnosti a nadřízeným zaměstnancem. Popis pracovního místa je definován v OS 050 se kterou je povinen se zaměstnanec seznámit v rámci úvodního zaškolení.

část OS 050

Vedoucí výroby rozvaděčů řídí a organizuje činnost přímo podřízených pracovníků a zabezpečuje jejich prostřednictvím výkon činnosti svěřeného úseku tak, aby byl v souladu s příslušnými plány a záměry společnosti, zabezpečuje řádný chod výroby.

Pro pokračování je nutné se přihlásit.