Ženy ve vedení: Nová směrnice zavede kvóty ke zvýšení genderové vyváženosti ve firmách
10. 8. 2022

V současné době tvoří ženy v průměru pouze 30,6 % členů ve vedení největších veřejně obchodovaných společností v EU (s velkými rozdíly mezi členskými státy). Nová evropská směrnice si dává za cíl toto číslo zvýšit pomocí kvót.

Po téměř desetileté debatě se Radě EU a Evropskému parlamentu podařilo na začátku června dosáhnout dohody ohledně nového právního předpisu, který má podpořit vyváženější genderové zastoupení v řídících a dozorčích orgánech kótovaných společností. Nová směrnice s názvem “Women on Boards” (Ženy ve vedení) si klade za cíl zmenšit rozdíly v zastoupení žen a mužů ve vedení společností se sídlem v některém z členských států EU, které jsou v těchto zemích veřejně obchodovatelné. Do 30. června 2026 by měly předmětné podniky (s více než 250 zaměstnanci) dosáhnout stavu, kdy nejméně 40 % pozic členů jejich dozorčí rady a nevýkonných členů správní rady, nebo 33 % všech pozic řídících orgánů budou zastávat ženy. Proces volby členů řídících orgánů by měl být co nejvíce transparentní a tím, že hlavním kritériem při výběru musí podle směrnice zůstat kvalifikace. V případech, kdy budou o určité místo usilovat dva stejně kvalifikovaní uchazeči, by však měl dostat přednost  kandidát nedostatečně zastoupeného pohlaví. Neúspěšný uchazeč bude mít nárok na informace o průběhu výběrového řízení. Společnosti budou dále muset jednou ročně poskytovat příslušným orgánům informace o zastoupení žen a mužů ve svých orgánech, a pokud cíle směrnice nesplní, informaci o tom, jak jich plánují dosáhnout. Tyto údaje musí zveřejnit také na svých webových stránkách. Podoba případných sankcí bude záležet na právní úpravě jednotlivých členských států. Poté, co bude návrh směrnice schválen a vstoupí v účinnost, poběží členským státům dvouletá lhůta k její implementaci.

JsemHRdopráce.czNenašli jste téma,
které vás zajímá?

Neváhejte a obraťte se na nás s jakýmkoliv dotazem. Naši odborníci vám rádi odpoví.

Buďte HR do práce!