VZOR: Žádost zaměstnance o čerpání otcovské dovolené

Do zákoníku práce přibyl nový § 195a, který upravuje otcovskou dovolenou. Jde o novou překážku v práci na straně zaměstnance, existující vedle mateřské a rodičovské dovolené. Stáhněte si proto aktuální vzor žádosti zaměstnance o čerpání otcovské dovolené.

VZOR: Vnitřní předpis o zkrácení týdenní pracovní doby

Zkrácení pracovní doby lze provést smluvně jako benefit. Vzor je určen pouze pro zaměstnavatele z podnikatelské sféry, tedy zaměstnavatele, kteří odměňují své zaměstnance mzdou, a nikoli platem. Zaměstnavatelé odměňující platem totiž zkrátit týdenní pracovní dobu nemohou. Pozor, je třeba rozlišovat mezi zkrácenou a kratší pracovní dobou. U zkrácení pracovní doby zůstává mzda stejná.

Rozhodnutí o srážce náhrady mzdy za dovolenou

Obecně platí, že zaměstnavatel může ze zaměstnancovy mzdy provést srážku ve svůj prospěch jen na základě uzavřené písemné dohody o srážkách ze mzdy. V některých zvláštních případech může ovšem zaměstnavatel srážku provést i bez uzavřené dohody. Mezi tyto případy patří srážka náhrady mzdy nebo platu za dovolenou, na niž zaměstnanec ztratil právo nebo na niž mu právo nevzniklo. Řešíte takový případ u vás? Využijte vzor rozhodnutí a upravte si jej dle vašich potřeb.

VZOR: Dohoda o pracovní pohotovosti

Potřebujete, aby některý z vašich zaměstnanců držel pohotovost? Je důležité, abyste s ním měli sjednané podmínky, nejlépe na papíře. Co do dohody uvést?

  • Pracovní pohotovost je v zákoníku práce definována jako doba, kdy je zaměstnanec připraven k případnému výkonu práce podle pracovní smlouvy, která musí být v případě naléhavé potřeby vykonána nad rámec rozvrhu směn zaměstnance. Zaměstnanec může držet pracovní pohotovost jen na jiném místě než na pracovišti zaměstnavatele. Doba, v níž je zaměstnanec k případnému výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele připraven na pracovišti, musí být totiž podle zákoníku práce považována za pracovní dobu.
  • Zaměstnavatel může podle zákoníku práce od zaměstnance vyžadovat pracovní pohotovost jen na základě dohody s ním.
  • Doba, kdy zaměstnanec drží pracovní pohotovost, se nezapočítává do pracovní doby. Pokud v době pracovní pohotovosti dojde k výkonu práce, jedná se o pracovní dobu a o práci přesčas.
  • Zákoník práce nijak neomezuje celkový rozsah pracovní pohotovosti, který je tedy neomezený. Určitá jeho limitace může být nicméně založena dohodou smluvních stran.
  • Zákoník práce nevyžaduje pro uzavření dohody o pracovní pohotovosti dodržení písemné formy. Dohoda tedy může být platně uzavřena i ústně.
VZOR: Předávací protokol – služební automobil

Zaměstnavatel může zaměstnanci za účelem výkonu pracovních povinností (i k soukromým účelům) svěřit k užívání služební automobil, který je ve vlastnictví zaměstnavatele. Z důvodu důkazní jistoty je více než vhodné, aby zaměstnavatel se zaměstnancem podepsal předávací protokol, kde bude uvedeno vše podstatné ohledně předávaného automobilu a jeho příslušenství. Konkrétní podmínky užívání vozidla by měly být upraveny ve smlouvě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem o používání služebního motorového vozidla.

CHECKLIST: Jak docílit rozmanitosti v praxi vaší firmy

Chcete benefitovat z různorodosti vašich pracovních týmů? Nabízíme vám přehled aktivit a změn, které vám v tom pomohou. Jaké začlenit v oblasti vzdělávání a proč se zaměřit i na odchod zaměstnanců?

JsemHRdopráce.czNenašli jste téma,
které vás zajímá?

Neváhejte a obraťte se na nás s jakýmkoliv dotazem. Naši odborníci vám rádi odpoví.

Buďte HR do práce!